Page 8 - Warta USK April 2022
P. 8

Ada banyak cara dalam memaknai hadirnya Ramadan,
                                                                                    begitu pula di kampus USK. Ramadan selalu menjadi
                                                                                     bulan yang istimewa. Safari Ramadan dan Daurah
                                                                                     Alquran adalah dua kegiatan yang bertujuan untuk
                                                                                       meningkatkan komunikasi dan kualitas diri.


     8 Warta USK April 2022                                                                                           Warta USK April 2022 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13